Велико Търново
България

Политика за поверителност и защита на личните данни

Въведение

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни (за краткост: Политика/-ата) урежда как платформата VTBG, събира, обработва и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Платформата VTBG в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Платформата VTBG, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с нас, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на приложението.

Важно е да знаете, че:

Във връзка с обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на имейл: office@vtbg.com

Регистрирани потребители в платформата VTBG

За да изпратите сигнал през платформата VTBG, Вие трябва да се регистрирате. Регистрацията става чрез Facebook, като по този начин ни предоставяте Вашият имейл адрес, имена и профилна снимка. Независимо дали в конкретния случай електронния адрес представлява лични данни или не, Ние ще използваме предоставените електронни адреси за целите на доставянето на информационни съобщения, които са свързани със сигналите, които публикувате.

Лицата имат право да се откажат по всяко време от получаването на съобщения на електронната поща, като ни изпратят имейл на office@vtbg.com

Събиране на лични данни с цел обработка на сигнали

Когато подавате жалба, сигнал и/или друго искане в платформата VTBG, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на нашите сървъри. Периодът, за който VTBG пази информация, е различен спрямо различните видове сигнали и може да варира между 1 час и 2 години. Периодът зависи от естеството на сигналите, които гражданите подават и обратната връзка, която получаваме от тях и институциите.

Лог файлове

Приложението на VTBG събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате, операционната система, кога сте използвали приложението, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър.

Използване на бисквитки

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване на източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

____________________________________________
Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от платформата VTBG, моля, свържете се с нас на адрес office@vtbg.com